Hof Interim Finance
Sietse Hof MSc RA
Drentselaan 32 | 9727 AM | Groningen
06 - 15326381 |
Sietse [at] Hof-Interim-Finance.nl
KvK: 64553477 | BTW-ID: NL001395280B76Wie ben ik?

Na het behalen van mijn VWO diploma ben ik gestart als assistent accountant bij Deloitte en ben ik gelijktijdig gestart met de deeltijdopleiding tot (register)accountant aan de Nyenrode Business Universiteit. Hoewel deze deeltijdopleiding een lang traject is, geeft de combinatie van werken en leren een praktische insteek aan de theoretische opleiding. In 2014 heb ik de praktijkopleiding tot register accountant afgerond waarna ik is als openbaar accountant in het accountantsregister ben ingeschreven. Naast de opleiding tot register accountant heb ik onder andere een management development traject doorlopen, cursussen omtrent Lean Six Sigma gevolgd en houd ik mijn kennis van het vakgebied doorlopend actueel middels onder andere de (verplichte) Permanente Educatie.

Na bijna 14 jaar werkzaam te zijn geweest in de auditpraktijken van Deloitte en PwC, waarbij vele controleklanten in zowel de publieke- als private sector zijn bediend, ben ik inmiddels al ruim 7 jaar als zelfstandige werkzaam. Vanuit Groningen heb ik in de afgelopen jaren diverse klanten mogen bedienen, onderstaand ziet u een selectie van de door mij uitgevoerde opdrachten:


- Gemeente: quick-scan op het begrotingsproces (2016)
- Gemeente: advisering procesoptimalisatie van een drietal werkprocessen (inclusief borging van IT) (2016)
- Gemeente: ondersteuning verbetertraject interne controle (2018, 2019)
- Diverse accountantskantoren: inzet als ervaren audit manager voor (wettelijke) controle-opdrachten in de publieke sector
- Waterschap: uitvoering volledige verbijzonderde interne controle functie (VIC) 2017 t/m 2023
- Gemeente: pre-audit jaarrekeningdossier (2018 t/m 2023)
- Gemeente: ondersteuning coördinatie jaarrekeningtraject, realiseren van een kwaliteitsslag in het jaarrekeningdossier, reviewen van het jaarrekeningdossier en begeleiding van het proces met de externe accountant (2019 t/m 2023)
- Gemeente: tijdelijke vervanging VIC-medewerker en coachen van nieuwe VIC-medewerker (2020)
- Gemeente: advisering inzake het BBV compliant maken van de begroting, verbeteren van het begrotingsproces en inrichting van interne controles in het begrotingproces (2020)
- Gemeente (Caribisch Nederland): advisering rondom financiële beleidsdocumenten en inrichting van de (project)administratie + begroting BBV-BES compliant maken + opstellen Nota Debiteurenbeheer (2020)
- Gemeente (2x): opstellen IC-plan en notitie implementatie rechtmatigheidsverantwoording (2021)
- Gemeente: opstellen Nota Activabeleid (2021)
- Openbaar Lichaam Bonaire: Concerncontroller (2021-2023)


Op mijn
LinkedIn pagina kunt u een meer gedetailleerde beschrijving van mijn werkverleden terugvinden.

Wat kan ik voor u betekenen?
Mijn passie voor finance & control gecombineerd met mijn kennis en werkervaring aan beide kanten van de tafel zet ik graag in om uw organisatie te helpen bij het realiseren
van oplossingen voor (complexe) vraagstukken op het gebied van (internal)audit, finance en control. Uw vraagstukken vertaal ik graag naar concrete vragen in begrijpelijke taal,
zodat er ook een concrete oplossingsrichting geformuleerd kan worden. Door mijn jarenlange ervaring bij diverse accountantskantoren ben ik goed op de hoogte van de eisen
die door accountants aan uw organisatie worden gesteld. Daarnaast spreek ik de taal van uw accountant waardoor ik u goed kan ondersteunen bij het leggen van de verbinding
tussen uw organisatie en uw accountant.


Interne audit & Rechtmatigheidsverantwoording / In control statement
- Doorontwikkelen en optimaliseren van uw verbijzonderde interne controle afdeling (VIC) in de breedste zin van het woord. De mate van ondersteuning die ik kan bieden
wordt afgestemd op uw behoefte en ambitieniveau; van functioneren als coach/klankbord voor uw team tot het volledig uit handen nemen van uw interne controle, alle
denkbare variaties zijn mogelijk.
- Implementeren van de rechtmatigheidsverantwoording.
- Begeleiden van de doorontwikkeling vanuit de rechtmatigheidsverantwoording naar de in control statement (ICS).
- Verzorgen van trainingen voor uw IC-medewerkers.

Organisatie ontwikkeling

- Beschrijven en optimaliseren van uw werkprocessen (LEAN).
- Professionalisering van uw P&C-cyclus.

- Maken van de vertaalslag van bevindingen in de managementletter van uw accountant en/of toezichthouder naar een concreet actieplan en deze bevindingen samen met
uw medewerkers structureel oplossen.


Externe audit
- Ondersteuning van uw audit-afdeling als (senior) manager of OKB’er.

Finance & control
- Ondersteuning van uw financiële afdeling als interim manager of controller.
- Als specialist in verslaggeving voor lokale overheden (BBV, Waterschapsbesluit/BBV-W en BBV-BES) kan ik u ondersteunen bij het professionaliseren van uw planning & control
documenten en verslaggevingsvraagstukken.
- Samen met uw team realiseren van een kwaliteitsslag en professionalisering van uw jaarrekeningdossier en daarmee een versoepeling van het jaarrekening(controle)proces
en terugdringen van uw accountantskosten.
- Begeleiden van het controleproces.
- Uitvoeren van een pre-audit op uw jaarrekeningdossier voorafgaand aan de accountantscontrole.
- Overige interim opdrachten waarvoor een financieel specialist vereist is.

Contact
Voor meer informatie of een persoonlijke kennismaking kunt u contact met mij opnemen op 06 - 15326381 of een bericht sturen naar Sietse [at] Hof-Interim-Finance.nl


© 2016-2023 Hof Interim Finance | Alle rechten voorbehouden | Privacy statement | E-mail proclaimer | Algemene voorwaarden